Vyberte stranu

USTÁLENÉ PRÚDENIE STLAČITEĽNÝCH TEKUTÍN

USTÁLENÉ PRÚDENIE STLAČITEĽNÝCH TEKUTÍN

V plynoch je rozdiel medzi prietokom pri konštantnom objeme (nestlačiteľné) a prietokom s premenlivým objemom (stlačiteľné). Pri väčších zmenách tlaku a teploty kvapaliny už nie je možné ignorovať prepojenia medzi tlakom, teplotou a objemom. Tento tok sa nazýva stlačiteľný.