Vyberte stranu

HM 150.07 Bernoulliho princíp

HM 150.07 Bernoulliho princíp

 • skúmanie a overovanie Bernoulliho princípu
 • statické tlaky a celkové rozloženie tlaku pozdĺž Venturiho trysky
 • stanovenie prietokového koeficientu pri rôznych prietokoch
 • premena energie v divergentnom/konvergentnom toku potrubia
 • zaznamenávanie krivky tlaku vo Venturiho dýze
 • zaznamenávanie krivky rýchlosti vo Venturiho dýze
 • určenie prietokového koeficientu
 • rozpoznávanie efektov trenia

1 experimentálna jednotka
1 sada inštruktážneho materiálu

voliteľné

HM 150 Základný modul pre experimenty v mechanike tekutín

Bernoulliho princíp popisuje vzťah medzi rýchlosťou prúdenia tekutiny a jej tlakom. Zvýšenie rýchlosti vedie k zníženiu statického tlaku v prúdiacej tekutine a naopak. Celkový tlak kvapaliny zostáva konštantný. Bernoulliho rovnica je známa aj ako princíp zachovania energie prúdenia.

Experimentálna jednotka HM 150.07 sa používa na demonštráciu Bernoulliho princípu stanovením tlakov vo Venturiho dýze.

Experimentálna jednotka obsahuje časť potrubia s priehľadnou Venturiho tryskou a pohyblivou Pitotovou trubicou na meranie celkového tlaku. Pitotova trubica je umiestnená vo Venturiho dýze, kde je axiálne posunutá. Polohu Pitotovej trubice je možné sledovať cez priehľadný predný panel Venturiho trysky.

Venturiho dýza je vybavená bodmi na meranie tlaku na určenie statického tlaku. Tlaky sa zobrazujú na šiestich trubicových manometroch. Celkový tlak sa meria Pitotovou trubicou a zobrazuje sa na inom manometri s jednou trubicou.

Experimentálna jednotka sa ľahko a bezpečne umiestni na pracovnú plochu základného modulu HM 150 . Voda je dodávaná a prietok meraný HM 150 . Alternatívne môže byť experimentálna jednotka obsluhovaná laboratórnym zdrojom.

Objednávacie číslo: 070.15007

Špecifikácia
 1. oboznámenie sa s Bernoulliho princípom
 2. Venturiho dýza s priehľadným predným panelom a meracími bodmi na meranie statických tlakov
 3. axiálne pohyblivá Pitotova trubica na určenie celkového tlaku v rôznych bodoch v rámci Venturiho trysky
 4. 6 trubicových manometrov na zobrazenie statického tlaku
 5. jednorúrkový manometer na zobrazenie celkového tlaku
 6. prietok určený základným modulom HM 150
 7. zásobovanie vodou pomocou základného modulu HM 150 alebo cez laboratórne zásobovanie
Technické dáta

Venturiho tryska

 • A: 84…338 mm 2
 • uhol na vstupe: 10,5°
 • uhol na výstupe: 4°

Pitotova trubica

 • pohyblivý rozsah: 0…200 mm
 • Ø 4 mm

Rúry a potrubné spojky: PVC


Meracie rozsahy
 • tlak:
  • 0…290 mmWC (statický tlak)
  • 0…370 mmWC (celkový tlak)
Rozmery a hmotnosť

DxŠxV: 1100x680x900 mm
Hmotnosť: cca. 28 kg

Vyžaduje sa pre prevádzku

HM 150 (uzavretý okruh vody) alebo vodovodná prípojka, odtok

Objednávacie číslo: 070.15007

Vedomosti
Základy mechaniky tekutín: Webový prehľad E-Learn Odkaz
Základné znalosti
Hydrodynamika Pdf
Prehľad produktov
HM 150 Úvod do základov mechaniky tekutín Pdf
Návrh laboratória
Mechanika tekutín, návrh základného laboratória Pdf
Príslušenstvo
HM 150,07

Objednávacie číslo: 070.15007