Vyberte stranu

HM 150.18 Osborn-Reynoldsov experiment

HM 150.18 Osborn-Reynoldsov experiment

 • vizualizácia laminárneho a turbulentného prúdenia
 • určenie kritického Reynoldsovho čísla
 • tradičný experiment podľa vzoru britského fyzika Osborne Reynoldsa
 • vizualizácia laminárneho prúdenia
 • vizualizácia prechodovej zóny
 • vizualizácia turbulentného prúdenia
 • určenie kritického Reynoldsovho čísla

1 experimentálna jednotka
1 vrecko sklenených guľôčok
1 atrament (1 l)
1 sada inštruktážneho materiálu

voliteľné

HM 150 Základný modul pre experimenty v mechanike tekutín

Experiment Osborne Reynolds sa používa na zobrazenie laminárneho a turbulentného prúdenia. Počas experimentu je možné pozorovať prechod z laminárneho na turbulentné prúdenie po limitnej rýchlosti. Reynoldsovo číslo sa používa na posúdenie, či je prúdenie laminárne alebo turbulentné.

S HM 150.18 sú prúdnice počas laminárneho alebo turbulentného prúdenia zobrazené farebne pomocou vstrekovanej kontrastnej látky (atramentu). Experimentálne výsledky sa môžu použiť na určenie kritického Reynoldsovho čísla.

Experimentálna jednotka pozostáva z priehľadnej rúrkovej časti, cez ktorú preteká voda, so vstupom s optimalizovaným prietokom. Na nastavenie prietoku v časti potrubia je možné použiť ventil. Atrament sa vstrekuje do tečúcej vody. Vrstva sklenených guľôčok v nádržke na vodu zaisťuje rovnomerné prúdenie s nízkou turbulenciou.

Experimentálna jednotka sa ľahko a bezpečne umiestni na pracovnú plochu základného modulu HM 150 . Voda je dodávaná a prietok meraný HM 150 . Alternatívne môže byť experimentálna jednotka obsluhovaná laboratórnym zdrojom.

Objednávacie číslo: 070.15018

Špecifikácia
 1. vizualizácia laminárneho a turbulentného prúdenia v experimente Osborne Reynolds
 2. voda ako prúdiace médium a atrament ako kontrastné médium
 3. vertikálna časť sklenenej rúry
 4. nádrž na vodu so sklenenými guľôčkami na stabilizáciu prietoku
 5. prietok v potrubnej časti je možné nastaviť pomocou ventilu
 6. prietok určený základným modulom HM 150
 7. zásobovanie vodou pomocou základného modulu HM 150 alebo cez laboratórne zásobovanie
Technické dáta

Nádrž na vodu

 • objem: 2200 ml

Sekcia potrubia

 • dĺžka: 675 mm
 • Ø, vnútorný: 10 mm

Nádrž na atrament

 • kapacita: cca. 250 ml

Rozmery a hmotnosť

DxŠxV: 400x400x1140 mm
Hmotnosť: cca. 16 kg

Vyžaduje sa pre prevádzku

HM 150 (uzavretý okruh vody) alebo vodovodná prípojka, odtok

Objednávacie číslo: 070.15018

Vedomosti
Základy mechaniky tekutín: Webový prehľad E-Learn Odkaz
Základné znalosti
Hydrodynamika Pdf
Prehľad produktov
HM 150 Úvod do základov mechaniky tekutín Pdf
Návrh laboratória
Mechanika tekutín, návrh základného laboratória Pdf
Video
Príslušenstvo
HM 150,18

Objednávacie číslo: 070.15018