Vyberte stranu

HM 150.01 Trenie v potrubí pri laminárnom / turbulentnom prúdení

HM 150.01 Trenie v potrubí pri laminárnom / turbulentnom prúdení

 • straty trením potrubia pri laminárnom a turbulentnom prúdení
 • určenie kritického Reynoldsovho čísla
 • meranie tlakovej straty pri laminárnom prúdení
 • meranie tlakovej straty pri turbulentnom prúdení
 • určenie kritického Reynoldsovho čísla
 • určenie súčiniteľa trenia potrubia
 • porovnanie skutočného súčiniteľa trenia potrubia s teoretickým súčiniteľom trenia

1 experimentálna jednotka
1 sada príslušenstva
1 sada inštruktážneho materiálu

voliteľné

HM 150 Základný modul pre experimenty v mechanike tekutín

Pri prietoku potrubím dochádza k tlakovým stratám v dôsledku vnútorného trenia a trenia medzi kvapalinou a stenou. Pri výpočte tlakových strát potrebujeme poznať súčiniteľ trenia, bezrozmerné číslo. Súčiniteľ trenia sa určuje pomocou Reynoldsovho čísla, ktoré popisuje pomer zotrvačných síl k silám trenia.

HM 150.01 umožňuje študovať vzťah medzi stratou tlaku v dôsledku trenia tekutiny a rýchlosťou v toku potrubia. Okrem toho sa určí koeficient trenia potrubia.

Experimentálna jednotka obsahuje časť potrubia s malým priemerom, v ktorej sa vytvára laminárne a turbulentné prúdenie. Reynoldsovo číslo a súčiniteľ trenia potrubia sú určené z prietoku a tlakovej straty. Pri turbulentnom prúdení je potrubie napájané priamo z vodovodu. Konštantný tlak na prívode vody potrebný pre laminárne prúdenie zabezpečuje stúpacie potrubie na prepade. Na nastavenie prietoku je možné použiť ventily.

Tlaky v laminárnom prúdení sa merajú pomocou dvojrúrkových manometrov. Pri turbulentnom prúdení sa tlak odčítava na číselníkovom manometri.

Experimentálna jednotka sa ľahko a bezpečne umiestni na pracovnú plochu základného modulu HM 150 . Voda je dodávaná a prietok meraný HM 150 . Alternatívne môže byť experimentálna jednotka obsluhovaná laboratórnym zdrojom.

Objednávacie číslo: 070.15001

Špecifikácia
 1. skúmanie trenia potrubia v laminárnom alebo turbulentnom prúdení
 2. priehľadná nádrž s prepadom zaisťuje konštantný vstupný tlak vody v potrubnej časti pre experimenty s laminárnym prúdením
 3. regulácia prietoku pomocou ventilov
 4. dvojrúrkové manometre na meranie laminárneho prúdenia
 5. číselníkový manometer na meranie turbulentného prúdenia
 6. prietok určený základným modulom HM 150
 7. zásobovanie vodou pomocou základného modulu HM 150 alebo cez laboratórne zásobovanie
Technické dáta

Sekcia potrubia

 • dĺžka: 400 mm
 • Ø, vnútorný: 3 mm

Nádrž: cca. 2L


Meracie rozsahy
 • Diferenčný tlak:
  • 2x 370 mmWC
  • 1x 0…0,25 bar
Rozmery a hmotnosť

DxŠxV: 850x680x930 mm
Hmotnosť: cca. 23 kg

Vyžaduje sa pre prevádzku

HM 150 (uzavretý okruh vody) alebo vodovodná prípojka, odtok

Objednávacie číslo: 070.15001

Vedomosti
Základy mechaniky tekutín: Webový prehľad E-Learn Odkaz
Základné znalosti
Ustálený tok nestlačiteľných tekutín Pdf
Prehľad produktov
HM 150 Úvod do základov mechaniky tekutín Pdf
Návrh laboratória
Mechanika tekutín, návrh základného laboratória Pdf
Príslušenstvo
HM 150,01

Objednávacie číslo: 070.15001