Vyberte stranu

HM 150.20 Princíp činnosti Francisovej turbíny

HM 150.20 Princíp činnosti Francisovej turbíny

 • model reakčnej turbíny
 • priehľadný operačný priestor
 • turbína s nastaviteľnými vodiacimi lopatkami
 • zaťaženie pásovou brzdou
 • konštrukcia a funkcia Francisovej turbíny
 • určenie krútiaceho momentu, výkonu a účinnosti
 • grafické znázornenie charakteristických kriviek pre krútiaci moment, výkon a účinnosť

1 experimentálna jednotka
1 sada inštruktážneho materiálu

voliteľné

HM 150 Základný modul pre experimenty v mechanike tekutín
HM 082 Snímač rýchlosti

Vodné turbíny sú lopatkové stroje využívajúce vodnú energiu. Francisova turbína je typ reakčnej turbíny, ktorá premieňa tlakovú energiu vody na kinetickú energiu v rozvádzači a v rotore. Voda je privádzaná do rozvádzača pomocou špirálového puzdra. Pretekajúca voda je v rozvádzači urýchľovaná nastaviteľnými vodiacimi lopatkami a smerovaná na lopatky. Presmerovanie a ďalšie zrýchlenie vody v rotore generuje impulz, ktorý sa prenáša na rotor.

HM 150.20 je model Francisovej turbíny demonštrujúci funkciu reakčnej turbíny.

Experimentálna jednotka pozostáva z rotora, rozvádzača s nastaviteľnými vodiacimi lopatkami, pásovej brzdy na zaťaženie turbíny a skrine s priehľadným predným panelom. Priehľadný kryt umožňuje počas prevádzky sledovať prietok vody, rotor a vodiace lopatky. Uhol nábehu a tým aj výkon rotora sa upravuje nastavením vodiacich lopatiek.

Krútiaci moment turbíny sa určuje meraním sily na pásovej brzde a odčítava sa na pružinových váhach. Na meranie otáčok je potrebný bezdotykový snímač otáčok, napr. HM 082 . Manometer ukazuje tlak vody na vstupe do turbíny.

Experimentálna jednotka sa ľahko a bezpečne umiestni na pracovnú plochu základného modulu HM 150 . Voda je dodávaná a prietok meraný HM 150 . Alternatívne môže byť experimentálna jednotka obsluhovaná laboratórnym zdrojom.

Objednávacie číslo: 070.15020

Špecifikácia
 1. funkcia Francisovej turbíny
 2. priehľadný predný panel pre pozorovanie operačnej oblasti
 3. zaťažovanie turbíny pomocou pásovej brzdy
 4. nastaviteľné vodiace lopatky pre nastavenie rôznych uhlov nábehu
 5. označenie na brzdovom bubne pre bezdotykové meranie rýchlosti
 6. prístroje: pružinové váhy na určenie krútiaceho momentu, manometer ukazuje tlak na vstupe do turbíny
 7. stanovenie prietoku pomocou základného modulu HM 150
 8. zásobovanie vodou pomocou základného modulu HM 150 alebo cez laboratórny prívod
Technické dáta

Turbína

 • výkon: 12W pri n=1100min -1 , cca. 40 l/min, H=8m
 • rotor
  • 7 čepelí
  • šírka čepele: 5 mm
  • vonkajší Ø: 50 mm
 • vodiace lopatky
  • 6 lopatiek, nastaviteľných (20 stupňov)


Meracie rozsahy
 • sila: 2x 0…10N
 • tlak: 0…1,0 bar
Rozmery a hmotnosť

DxŠxV: 400x400x630 mm
Hmotnosť: cca. 17 kg

Vyžaduje sa pre prevádzku

HM 150 (uzavretý okruh vody) alebo vodovodná prípojka, odtok

Objednávacie číslo: 070.15020

Vedomosti
Základy mechaniky tekutín: Webový prehľad E-Learn Odkaz
Prehľad produktov
HM 150 Úvod do základov mechaniky tekutín Pdf
Návrh laboratória
Obnoviteľné energie, základný návrh laboratória Pdf
Príslušenstvo
HM 150,20

Objednávacie číslo: 070.15020