CNC A ROBOTIKA

CNC A ROBOTIKA

Základné procesy manipulácie (roboty), výroby (CNC obrábanie) a riadenia (PLC).