KOMPONENTY: REGULÁTORY, RIADENÉ SYSTÉMY, SIEŤOVANIE

KOMPONENTY: REGULÁTORY, RIADENÉ SYSTÉMY, SIEŤOVANIE

V súčastnosti je už väčšina priemyselných procesov automatizovaná. Srdcom automatizácie procesných aplikácií sú procesné regulátory. Najmodernejšie digitálne riadiace jednotky ponúkajú úroveň funkčnosti, ktorá by bola pred niekoľkými rokmi nepredstaviteľná. Okrem toho, že dnešné regulátory ponúkajú rozsihale možnosti konfigurácie a nastavení na prispôsobenie sa riadiacej úlohe, je navyše možné ich medzi sebou prepojiť do siete. Vďaka tomu je možná automatizácia vo forme centralizovaného systému riadenia, ako aj distribuovaného systému riadenia (DCS). Zariadenia GUNT v tejto sekcii ponúkajú krok za krokom úvod do automatizácie procesov a techniky riadenia procesov založených na procesných regulátoroch a systémoch komunikačných zberníc.