GU 100 Pripojenie na interne

GU 100 Pripojenie na interne

 • pozorovanie, získavanie a vyhodnocovanie experimentov cez webový prehliadač
 • živé vysielanie experimentov cez IP kameru
 • Web Access Box ako server s integrovaným modulom WLAN na pripojenie koncových zariadení: PC, tablet, smartfón
 • spolu s Web Access Software:
  Vzdialené vzdelávanie – Web Access Box ako server, prístup cez webový prehliadač bez ohľadu na systém
  • zobrazenie schémy procesu
  • zobrazenie spínacích stavov
  • zobrazenie všetkých aktuálnych nameraných hodnôt
  • prenos interne uložených nameraných hodnôt na ďalšie vyhodnotenie
  • živé pozorovanie experimentov
  • grafická vizualizácia výsledkov experimentu

1 Web Access Box
1 IP kamera

voliteľné

Okrem vybranej experimentálnej jednotky je potrebný zodpovedajúci softvér na prístup k webu (kupuje sa samostatne).

mechatronika
RT 390 Skúšobný stojan pre regulačné ventily
Základy termodynamiky
WL 102 Zmena skupenstva plynov
WL 103 Expanzia ideálnych plynov
WL 205 Krivka tlaku pár vody - bojler Marcet
WL 220 Proces varu
WL 230 Proces kondenzácie
WL 362 Prenos energie žiarením
WL 376 Tepelná vodivosť stavebných materiálov
Tepelné výmenníky
ET 300 Rúrkový výmenník tepla voda/vzduch
WL 225 Prenos tepla vo fluidnej vrstve
WL 315C Porovnanie rôznych výmenníkov tepla
WL 320 Mokrá chladiaca veža
Tepelné fluidné energetické stroje
ET 513 Jednostupňový piestový kompresor
ET 796 prúdový motor s plynovou turbínou
ET 813 Dvojvalcový parný stroj
ET 830 Parná elektráreň, 1,5kW
Parný generátor ET 850
ET 851 Axiálna parná turbína
ET 852 Parný generátor, elektrický
ET 860 Bezpečnostné zariadenia na parných kotloch
Spaľovacie motory
CT 110 Skúšobný stojan pre jednovalcové motory, 7,5 kW
CT 159 Modulárny testovací stojan pre jednovalcové motory, 3kW
CT 300 Skúšobňa motora, 11kW
HVAC
ET 915.06 Model jednoduchého klimatizačného systému
ET 915.07 Model klimatizácie
HL 352 Skúšobný stojan pre horáky na olej, zemný plyn a propán
HL 392C Bezpečnosť a kontrola vo vykurovacích systémoch

Chladenie
Tepelné čerpadlo ET 102
ET 165 Chladiaci systém s otvoreným kompresorom
ET 351C Termodynamika chladiaceho okruhu
ET 352 Parný prúdový kompresor v chladení
ET 400 Chladiaci okruh s variabilnou záťažou
ET 405 Tepelné čerpadlo na chladenie a vykurovanie
ET 411C Kompresný chladiaci systém
ET 412C Chladiaci systém s chladiacou a mraziacou komorou
ET 420 sklady ľadu v chladničke
ET 428 Energetická účinnosť v chladiacich systémoch
ET 430 Chladiaci systém s dvojstupňovou kompresiou
ET 432 Piestový kompresor v chladiarni
ET 441 Chladiaca komora a metódy rozmrazovania
Model chladničky ET 915.01
ET 915.02 Model chladiaceho systému s chladiacim a mraziacim stupňom

Mechanika tekutín
HM 112 Tréner mechaniky tekutín
HM 145 Pokročilé hydrologické prieskumy
HM 155 Vodné kladivo v potrubí
HM 215 Dvojstupňový axiálny ventilátor
HM 240 Princípy prúdenia vzduchu
HM 299 Porovnanie objemových strojov a lopatkových strojov
HM 365.10 Napájací agregát pre vodné čerpadlá
HM 365.20 Napájacia jednotka olejového čerpadla
HM 365.32 Turbínový napájací agregát
HM 365.45 Čerpadlo s axiálnym prietokom
Turbínový cvičný typ HM 421 Vrtuľový typ
Turbínový trenažér HM 430C Francis
HM 450C Charakteristické veličiny hydraulických lopatkových strojov

Procesné inžinierstvo
CE 100 Rúrkový reaktor
CE 200 Tokové vlastnosti sypkých látok
CE 222 Porovnanie fluidných lôžok
CE 579 Hĺbková filtrácia
CE 582 Úpravňa vody 2
CE 630 Extrakcia tuhá látka-kvapalina
CE 702 Anaeróbna úprava vody
Reaktor CE 730 Airlift

2E Energia a životné prostredie
ET 202 Princípy slnečnej tepelnej energie
ET 220 Premena energie vo veternej elektrárni
ET 220.10 Riadiaca jednotka pre veternú elektráreň ET 220.01

GU 100 je príslušenstvo pre vybrané zariadenia GUNT . Web Access Box umožňuje dištančné vzdelávanie orientované na prax prostredníctvom vlastnej siete zákazníka. Pomocou webového prehliadača sa experimenty sledujú prostredníctvom živého vysielania, sledujú sa spínacie stavy experimentálnej jednotky, namerané hodnoty sa graficky vizualizujú a ľahko sa lokálne ukladajú pre ďalšie vyhodnotenie.

Web Access Box funguje ako server. Vykonáva zber dát, prenáša riadiace príkazy a poskytuje všetky informácie na softvérovom rozhraní. Softvérové rozhranie je prístupné so všetkými typmi koncových zariadení cez webový prehliadač, bez ohľadu na systém.

Pre každé zariadenie GUNT , ktoré sa má aktualizovať pomocou Web Access Box, je k dispozícii špecifický softvér pre zariadenie: Web Access Software. Softvér je potrebné zakúpiť pre každé zariadenie samostatne.

K Web Access Boxu je možné pripojiť až 10 koncových zariadení cez WLAN , priame LAN pripojenie alebo integráciou Web Access Boxu do vlastnej siete zákazníka. Koncové zariadenia, ktoré sú pripojené do vlastnej siete zákazníka, je možné takto využiť na diaľkové vzdelávanie. Na používanie pripojenia WLAN je potrebný prístup na internet.

Web Access Box je pripojený k vybranému zariadeniu GUNT cez USB . Dodávaná IP kamera je pripojená k Web Access Boxu cez LAN .

Objednávacie číslo: 010.10000

Špecifikácia
 1. Web Access Box ako server: poskytuje všetky informácie na softvérovom rozhraní pomocou webového prehliadača
 2. Reprezentácia webového prehliadača s priamym prenosom experimentov, schéma procesu, stavy spínania, grafická vizualizácia nameraných hodnôt,
  ukladanie nameraných hodnôt
 3. IP kamera pre živé vysielanie experimentov
 4. Vyžaduje sa softvér špecifický pre zariadenie: Softvér na prístup k webu
 5. k dispozícii samostatne pre vybrané zariadenia GUNT
 6. pripojenie celkovo až 10 koncových zariadení cez integrovaný WLAN modul s prístupom na internet alebo LAN pripojenie s vlastnou sieťou zákazníka
 7. pripojenie k zariadeniu GUNT cez USB rozhranie
 8. priestorovo úsporné, možnosť bočného umiestnenia Web Access Boxu na zariadeniach GUNT
Technické dáta

Web Access Box

 • operačný systém: Microsoft Windows 10
 • Hlavná pamäť: 4 GB
 • pamäť: 120 GB
 • rozhrania
  • 4x USB
  • 2x LAN
  • 1x HDMI
  • 1x MiniDP
  • 1x miniséria
 • integrovaný modul WLAN , potrebný prístup na internet

IP kamera

 • pripojenie k Web Access Box cez LAN


230V, 50Hz, 1 fáza; 230V, 60Hz, 1 fáza
120V, 60Hz, 1 fáza
UL/CSA voliteľné

Rozmery a hmotnosť

DxŠxV: 220x140x50 mm
Hmotnosť: cca. 1 kg

Vyžaduje sa pre prevádzku

webový prehliadač

Objednávacie číslo: 010.10000

Vedomosti
Upgrade Web Access Box: odkaz na webovú prezentáciu
plagát
Vzdelávanie na diaľku - GU 100 Web Access Box Pdf
Video
dojmy
Príslušenstvo
GU 100

Objednávacie číslo: 010.10000