PLC A PLC APLIKÁCIE

PLC A PLC APLIKÁCIE

PLC (programovateľný logický ovládač) je vo svojej podstate počítač upravený pre potreby priemyslu. Jeho vstupy a výstupy nie sú určené ľuďom, ale na použitie v riadení strojov. Stroj a operátor spolu interagujú výlučne prostredníctvom koncových spínačov, spínačov s okamžitým kontaktom či fotoelektrických spínačov.