Vyberte stranu

RIADIACE SYSTÉMY S VIACERÝMI RIADENÝMI VELIČINAMI

RIADIACE SYSTÉMY S VIACERÝMI RIADENÝMI VELIČINAMI

Štandardne je v procesoch priemyselnej výroby potrebné kontrolovať viacero premenných súčastne. Ponúkame preto aj zariadenia, ktoré umožňujú študentom učiť sa a chápať zložité vzájomné vzťahy praktickým spôsobom. Opäť, samozrejme, používame iba skutočné priemyselné komponenty, aby sme popri učení zaručili aj vysokú mieru praktického významu.