PT 102 Rozmerová metrológia, dištančné dosky

Obrázok zobrazuje zariadenie a GUNT Media Center na tablete (nie je súčasťou dodávky).

Obrázok zobrazuje zariadenie a GUNT Media Center na tablete (nie je súčasťou dodávky).

 • základy metrológie: skúšanie/meranie/meranie
 • oboznámenie sa so základným testovacím zariadením
  • strmene
  • digitálne posuvné meradlo s funkciou prenosu dát Bluetooth
  • hĺbkové strmene
  • hĺbkový mikrometer
 • merať určené dĺžky a hĺbky
 • viesť merací denník
 • odhadnúť/vyhodnotiť odchýlky merania
 • oboznámenie sa so všeobecnými toleranciami podľa ISO 2768-1
 • rozpoznať typické chyby
  • systematické chyby
  • náhodné chyby
 • rozvíjať digitálne zručnosti
  • skúmať informácie v digitálnych sieťach a získavať informácie z digitálnych sietí
  • používanie digitálnych vzdelávacích médií, oboznámenie sa s webovým školením a jeho používanie ( WBT )
  • využívať asistenčné, simulačné, diagnostické alebo vizualizačné systémy, napr. QR kódy, CAD prehliadač

10 testovacích predmetov
1 sada testovacieho zariadenia
1 online prístup do GUNT Media Center s didaktickým sprievodným materiálom

 • 10 dištančných doštičiek ako testovacích predmetov a rôznych testovacích zariadení
 • digitálne posuvné meradlo s funkciou prenosu dát Bluetooth
 • testovanie dĺžok a hĺbok
 • digitálny multimediálny učebný materiál online v GUNT Media Center: E-Learningový kurz, kresby, pracovné listy
 • súčasťou vzdelávacieho projektu GUNT DigiSkills 2

Ako hlavný prvok kontroly kvality je rozmerová metrológia nevyhnutnou súčasťou praktického výcviku pre všetky kovoobrábacie profesie. Učebný projekt GUNT DigiSkills 2 ponúka rôzne praktické súpravy na výučbu základných až pokročilých zručností v rozmerovej metrológii.

Praktická súprava PT 102 je navrhnutá na výučbu základov rozmerovej metrológie počas školenia. Zameriava sa na testovanie dĺžok a hĺbok. Cvičná súprava obsahuje desať dištančných doštičiek ako testovacích predmetov, z ktorých každá sa líši rozmermi a každá je individuálne označená. Všetky rozmery dištančnej dosky sú testované podľa hlavného výkresu. Sedem z desiatich testovacích objektov vykazuje odchýlky, takže sú počas testu identifikované ako odmietnuté. Súčasťou balenia sú štyri rôzne časti testovacieho zariadenia na meranie: digitálny a analógový posuvný meradlo, hĺbkový posuvný meradlo a hĺbkový mikrometer.

Cvičná súprava obsahuje komplexný didaktický multimediálny inštruktážny materiál, ktorý je bezplatne dostupný online v GUNT Media Center. E-Learningový kurz podrobne prezentuje základné znalosti a testovací proces s príťažlivými animáciami. Manuál je súčasťou E-Learningového kurzu aj ako digitálna verzia. Výkresy sú k dispozícii ako cieľové špecifikácie na úpravu pripravených digitálnych pracovných listov. Namerané hodnoty je možné preniesť priamo do pracovného listu stlačením tlačidla pomocou digitálneho posuvného meradla. Súčasťou balenia je Bluetooth USB adaptér pre PC, ktorý umožňuje prenos dát cez Bluetooth. Týmto spôsobom je možné rozvíjať digitálne zručnosti popri tradičných špecializovaných vzdelávacích cieľoch.

Všetky diely sú prehľadne rozložené a dobre chránené v stohovateľnom úložnom systéme s penovými vložkami.

Objednávacie číslo: 052.10200

Špecifikácia
 1. cvičná súprava s testovacími objektmi a testovacím zariadením poskytuje základné meracie cvičenia rozmerovej metrológie pre kovoobrábacie profesie
 2. časť GUNT DigiSkills: vertikálne vyučovanie digitálnych zručností v komplexných vzdelávacích projektoch
 3. testovanie dĺžok a hĺbok
 4. meracie cvičenia na 10 testovacích objektoch: dištančné doštičky, každá s individuálnymi rozmermi
 5. skúšobné predmety z nehrdzavejúcej ocele
 6. digitálne posuvné meradlo: prenos nameraných hodnôt stlačením tlačidla cez Bluetooth
 7. Bluetooth USB adaptér pre PC
 8. robustný úložný systém s označenou penovou vložkou
 9. digitálny multimediálny učebný materiál online v GUNT Media Center: E-Learningový kurz, kresby, pracovné listy – s riešeniami pre pedagogický personál
 10. online prístup do GUNT Media Center
Technické dáta

Testovacie objekty

 • 10 dištančných doštičiek s individuálnymi rozmermi
 • testovanie:
  • dĺžky
  • hĺbky
 • materiál: nerezová oceľ

Testovacie vybavenie

 • digitálne posuvné meradlo: 0…150 mm
  • Rozlíšenie: 0,01 mm
  • prenos dát cez Bluetooth
 • strmeň: 0…150 mm
  • presnosť čítania: 0,05 mm
 • hĺbka strmeňa: 0…150 mm
  • presnosť čítania: 0,05 mm
 • hĺbkový mikrometer: 0…25 mm
  • presnosť čítania: 0,01 mm

Rozmery a hmotnosť

DxŠxV: 600x400x185mm (úložný systém)
Hmotnosť: cca. 12,5 kg

Vyžaduje sa pre prevádzku

Webový prehliadač a internetové pripojenie;
Odporúča sa PC s Windows

Objednávacie číslo: 052.10200

Vedomosti
Učebný projekt GUNT DigiSkills 2: prehľad webu Odkaz
Leták
GUNT DigiSkills 2, Rozmerová metrológia: didaktický koncept Pdf
Video
dojmy
Experimentujte
Podrobnosti
PT 102

Objednávacie číslo: 052.10200