TEPELNÁ AKTIVÁCIA

TEPELNÁ AKTIVÁCIA

Energia potrebná na aktiváciu chemickej reakcie môže byť dodaná vo forme tepla. Požadovaný teplotný rozsah sa dosiahne ohrevom alebo chladením. V tomto teplotnom rozsahu sú reakčné podmienky optimálne a je zabránené nežiaducim vedľajším reakciám.