CE 310.04 Prerušovane miešaný tankový reaktor

CE 310.04 Prerušovane miešaný tankový reaktor

 • základy zmydelňovacej reakcie
  • stanovenie konštanty reakčnej rýchlosti
  • stanovenie teplotnej závislosti rýchlostnej konštanty reakcie
 • konverzia v závislosti od
  • reakčný čas
  • teplota
  • koncentrácie

1 diskontinuálny miešaný tankový reaktor
2 kadičky
1 lievik

 • diskontinuálny miešaný tankový reaktor na pripojenie k napájacej jednotke CE 310
 • transparentné materiály na pozorovanie procesu
 • izotermická prevádzka
 • stanovenie konverzie pri zmydelňovacej reakcii

požadovaný

CE 310 Napájacia jednotka pre chemické reaktory

Diskontinuálne prevádzkované miešané tankové reaktory sa väčšinou používajú vtedy, ak sú vyrábané množstvá produktu malé alebo reakcie sú pomalé.

CE 310.04 je súčasťou série zariadení, ktoré umožňujú experimenty s rôznymi typmi reaktorov. V spojení s napájacou jednotkou CE 310 je možné skúmať funkciu a správanie diskontinuálneho miešaného tankového reaktora. Napájacia jednotka CE 310 má okruh vykurovacej vody ako aj všetky potrebné prípojky, čerpadlá, nádrže na reaktanty a nádrž na produkt.

CE 310.04 je namontovaný na napájacej jednotke a držaný dvoma kolíkmi na mieste. Rýchlospojky umožňujú jednoduché pripojenie reaktora k napájacej jednotke.

Reaktanty sa na začiatku predhrievajú v napájacej jednotke. Potom sa reaktanty dodajú do miešaného tankového reaktora. Miešadlo zaisťuje homogénnu zmes a tým zvyšuje priamy kontakt reaktantov.

V izotermickej prevádzke slúži komorové dno v miešanom tankovom reaktore ako výmenník tepla na skúmanie vplyvu teploty na reakciu.

Konverzia v miešanom tankovom reaktore sa stanoví meraním vodivosti. CE 310 obsahuje kombinovaný senzor vodivosti/teploty. Vodivosť a teplota sú digitálne zobrazené na rozvodnej skrini napájacej jednotky. Okrem toho je možné namerané hodnoty zachytiť a spracovať softvérom na zber údajov (súčasť CE 310 ).

Objednávacie číslo: 083.31004

Špecifikácia
 1. diskontinuálny miešaný tankový reaktor na pripojenie k napájacej jednotke CE 310
 2. reaktor s miešadlom
 3. komorové dno z nehrdzavejúcej ocele ako výmenník tepla na pripojenie k CE 310
 4. senzor na meranie vodivosti a teploty cez CE 310
 5. regulácia teploty v reaktore pomocou CE 310
Technické dáta

Reaktor

 • vonkajší priemer: 110 mm
 • vnútorný priemer: 100 mm
 • výška: 140 mm
 • kapacita: cca. 750 ml

Rýchlosť miešania: cca. 330 min -1

Rozmery a hmotnosť

DxŠxV: 440x250x320 mm
Hmotnosť: cca. 10 kg

Objednávacie číslo: 083.31004

Vedomosti
Návrh laboratória
Návrh laboratória chemického reakčného inžinierstva Pdf
dojmy
Snímka obrazovky
Príslušenstvo
CE 310.04

Objednávacie číslo: 083.31004