CE 220 Tvorba fluidného lôžka

CE 220 Tvorba fluidného lôžka

 • základy fluidizácie sypkých vrstiev
 • pozorovanie a porovnanie fluidizačného procesu vo vode a vzduchu
 • tlaková strata závislá od
  • rýchlosť prúdenia
  • typ a veľkosť častíc sypkej pevnej látky
 • stanovenie fluidizačnej rýchlosti a porovnanie s teoreticky vypočítanými hodnotami (Ergunova rovnica)
 • závislosť výšky fluidného lôžka od rýchlosti prúdenia
 • overenie Carman-Kozenyho rovnice

1 experimentálna jednotka
1 balenie sklenených guľôčok (180…300 µm ; 1 kg)
1 balenie sklenených guľôčok (420…590 µm ; 1kg)
1 sada inštruktážneho materiálu

 • experimentálny výskum fluidizačného procesu
 • porovnanie tvorby fluidného lôžka v plynoch a kvapalinách
 • strata tlaku v pevných lôžkach a fluidných lôžkach

voliteľné

WP 300.09 Laboratórny vozík

Ak cez vrstvu pevných častíc prúdia kvapaliny alebo plyny a pevné lôžko sa uvoľní do takej miery, že sa pevné častice môžu voľne pohybovať, premení sa pevné lôžko na fluidné lôžko. Strata tlaku tekutiny, ktorá preteká, môže byť použitá na charakterizáciu fluidného lôžka. Typické oblasti použitia fluidných lôžok zahŕňajú sušenie pevných látok alebo praženie a spaľovacie procesy.

Pomocou CE 220 je možné pozorovať tvorbu fluidného lôžka vo vode a vzduchu. Kontinuálna fáza (voda alebo vzduch) prúdi nahor cez fixnú, rozptýlenú fázu nad poréznou doskou zo spekaného kovu. Ak je rýchlosť tekutiny menšia ako takzvaná fluidizačná rýchlosť, prúd iba prechádza cez objemovú vrstvu bez toho, aby spôsobil pohyb častíc. Tento stav sa označuje ako pevné lôžko. Pri vyšších rýchlostiach sa lôžko uvoľní a častice sa začnú pohybovať. Pevné lôžko sa tým premení na fluidné lôžko. Zvýšenie rýchlosti má za následok vertikálnu expanziu fluidného lôžka. Akonáhle je rýchlosť dostatočne vysoká, častice sú vynášané z fluidného lôžka.

V praxi sa častice prepravujú napríklad v potrubiach. V CE 220 filtre a doska zo spekaného kovu zadržiavajú častice.

Prúdy tekutín sa odčítavajú na rotametroch. Prietok vody sa nastavuje pomocou rýchlosti na čerpadle. Prietok vzduchu je možné nastaviť pomocou samostatného ventilu na reguláciu prietoku. Elektronická ručná jednotka na meranie tlakovej straty je súčasťou dodávky. Výška fluidných lôžok sa odčíta na stupniciach nádrží.

Nádrže sú odnímateľné, čo uľahčuje výmenu sypkého materiálu. Ako sypká tuhá látka sa poskytujú sklenené guľôčky s rôznymi veľkosťami častíc.

Objednávacie číslo: 083.22000

Špecifikácia
 1. skúmanie transformácie z pevného lôžka na fluidné lôžko
 2. experimenty so vzduchom a vodou vedľa seba
 3. obe nádrže odnímateľné
 4. stupnice na nádržiach na meranie výšky fluidnej vrstvy
 5. prívod vody cez akumulačnú nádrž s membránovým čerpadlom
 6. prívod stlačeného vzduchu cez akumulátor stlačeného vzduchu a membránový kompresor
 7. objemový prietok vzduchu nastaviteľný pomocou ventilov
 8. prietok vody nastaviteľný pomocou rýchlosti na membránovom čerpadle
 9. meranie tlakovej straty pomocou elektronickej, ručnej jednotky
Technické dáta

2 nádrže

 • dĺžka: 380 mm
 • vnútorný priemer: 44 mm
 • dielik: 1 mm
 • materiál: PMMA

membránové čerpadlo (voda)

 • max. prietok: 1,7 l/min
 • max. hlava: 70m

membránový kompresor (vzduchový)

 • max. objemový prietok: 39L/min
 • max. tlak: 2 bar

nádrž na vodu: cca. 5,5 l
zásobník stlačeného vzduchu: 2L


Meracie rozsahy
 • tlak: 0…200 mmWC
 • prietok: 0,2…1,6 l/min (voda)
 • objemový prietok: 4…33 NL/min (vzduch)
 • výška: 25…370 mm

230V, 50Hz, 1 fáza
230V, 60Hz, 1 fáza; 120V, 60Hz, 1 fáza
UL/CSA voliteľné

Rozmery a hmotnosť

DxŠxV: 750x610x1010 mm
Hmotnosť: cca. 80 kg

Objednávacie číslo: 083.22000

Vedomosti
Základné znalosti
Fluidné lôžka a pneumatická doprava Pdf
Návrh laboratória
Návrh laboratória strojárskeho procesu Pdf
Video
Príslušenstvo
CE 220

Objednávacie číslo: 083.22000