Vyberte stranu

FLUIDNÉ LÔŽKO A PNEUMATICKÁ DOPRAVA

FLUIDNÉ LÔŽKO A PNEUMATICKÁ DOPRAVA

Fluidné lôžko zahŕňa dve fázy: pevnú a tekutú (plynnú alebo kvapalnú).
Pneumatické dopravníkové systémy prepravujú práškové a granulované sypké látky pomocou prúdu plynu (väčšinou vzduchu) v potrubiach.