Vyberte stranu

MIEŠANIE A GRANULÁCIA

MIEŠANIE A GRANULÁCIA

Miešanie je opakom separácie. Materiály, ktoré sa miešajú, môžu byť plynné, kvapalné alebo pevné.
Granulácia je opakom drvenia. Pojmy aglomerácia, granulácia a peletizácia označujú proces zväčšovania veľkosti častíc pevných látok.