Vyberte stranu

ABSORPCIA A ADSORPCIA

ABSORPCIA A ADSORPCIA

Absorpcia sa používa na odstránenie jednej alebo viacerých plynných zložiek z prúdu plynu pomocou rozpúšťadla.
Adsorpcia sa používa na odstránenie jednotlivých zložiek z plynnej alebo kvapalnej zmesi. Komponent, ktorý sa má odstrániť, sa fyzikálne alebo chemicky spojí s pevným povrchom.