Vyberte stranu

POTRUBIA

POTRUBIA

Potrubné systémy chladiarenských zariadení musia prepravovať nielen plynné a kvapalné chladivá, ale aj mazivá. Preto je kľúčové, aby bol zvolený správny nominálny priemer a správne vedenie potrubia.