Vyberte stranu

ET 426 Ovládanie výkonu v chladiacich systémoch

ET 426 Ovládanie výkonu v chladiacich systémoch

 • skúmanie rôznych metód riadenia kapacity
 • otvorený kompresor s premenlivou rýchlosťou
 • nastaviteľná záťaž chladenia pomocou ohrievača
 • riadené odmrazovanie so špecifikáciou teploty
 • kľúčové zariadenia na zmenu chladiaceho výkonu
  • termostat
  • regulátor tlaku vyparovania
  • ovládač chladenia
  • regulátor kapacity
  • kompresor s premenlivou rýchlosťou
 • obsluha regulátora chladenia so špecifikáciou teplôt pre
  • ovládanie chladiaceho výkonu
  • zapnutie a vypnutie odmrazovacieho ohrievača
  • zapínanie a vypínanie ventilátorov

1 tréner
1 sada inštruktážneho materiálu

Efektívna kontrola výkonu a teploty v chladiacich systémoch je dôležitou témou v chladiarenskej technike. Pomocou ET 426 je možné skúmať rôzne metódy riadenia kapacity. Na tento účel je k dispozícii chladiaci okruh s dvoma chladiacimi komorami, v ktorých sa pomocou nastaviteľného ohrievača vytvára chladiaca záťaž. Ventilátory v oboch chladiacich komorách zabezpečujú rovnomerné rozloženie teploty.

V prvej chladiacej komore termostat so solenoidovým ventilom a regulátorom tlaku vyparovania riadia tlak chladiva vo výparníku a tým aj teplotu.

Senzory zaznamenávajú teplotu v druhej chladiacej komore a teplotu chladiva pred a za výparníkom. Riadiaca jednotka chladenia spracováva signály zo snímačov. Cez solenoidový ventil mení regulátor chladenia prietok chladiva vo výparníku a tým riadi teplotu v druhej chladiacej komore. Teploty, pri ktorých sa zapínajú alebo vypínajú ventilátory a odmrazovací ohrievač, sa nastavujú aj na regulátore chladenia. Okrem toho možno chladiaci výkon celého chladiaceho okruhu nastaviť pomocou rýchlosti kompresora. K dispozícii je tiež možnosť nastavenia chladiaceho výkonu na regulátore výkonu v bypasse kompresora.

Obidve chladiace komory sú vybavené oknom, ktoré umožňuje sledovať činnosť ventilátora a tvorbu ľadu. Manometre umožňujú ľahké odčítanie tlakov v príslušných bodoch.

Špecifikácia
 1. metódy riadenia kapacity v chladiacich systémoch
 2. chladiaci okruh s kompresorom, kondenzátorom a výparníkmi v izolovaných chladiacich komorách
 3. každá chladiaca komora s nastaviteľným ohrievačom na generovanie chladiacej záťaže, termostatickým expanzným ventilom a 2 ventilátormi
 4. 1 chladiaca komora s regulátorom chladenia na reguláciu teploty; solenoidový ventil, ventilátory a odmrazovací ohrievač ako pohony
 5. 1 chladiaca komora s termostatom, solenoidovým ventilom a regulátorom tlaku vyparovania na reguláciu teploty
 6. kompresor s premenlivými otáčkami cez frekvenčný menič
 7. regulátor výkonu v obtoku kompresora
 8. chladivo R513A, GWP : 631
Technické dáta

Kompresor

 • chladiaci výkon: cca. 560 W pri -5/25 °C a 145 0 min -1
 • hnací motor: 550W

2 ohrievače: cca. 500 W
4 ventilátory: max. objemový prietok vzduchu: cca. 36,5 m 3 /h
1 rozmrazovací ohrievač: cca. 75 W

Ovládač chladenia

 • 3 vstupy
 • 3 výstupy

Regulátor tlaku vyparovania: 0…5,5 bar
Termostat: -5…20°C
Regulátor kapacity: 0,2…6bar

Chladivo

 • R513A
 • GWP : 631
 • objem náplne: 1 kg
 • CO 2 -ekvivalent: 0,6t


Meracie rozsahy
 • rýchlosť: kompresia alebo 465 … 975 min -1
 • teplota: 3x -60…50°C
 • výkon: ohrievač 2x 0…1000W
 • tlak: 3x -1…9bar; 1x -1…24 barov

230V, 50Hz, 1 fáza
230V, 60Hz, 1 fáza; 230V, 60Hz, 3 fázy
UL/CSA voliteľné

Rozmery a hmotnosť

DxŠxV: 1100x750x1900 mm
Hmotnosť: cca. 150 kg

Vedomosti
Základné znalosti
Chladenie - komponenty: primárne a sekundárne regulátory Pdf
ET 426