Vyberte stranu

PRIMÁRNE A SEKUNDÁRNE REGULÁTORY

PRIMÁRNE A SEKUNDÁRNE REGULÁTORY

Pomocou primárnych a sekundárnych regulátorov možno okrem teploty vyparovania a hmotnostného prietoku chladiva regulovať aj tlak chladiva na rôznych miestach chladiaceho zariadenia.