Vyberte stranu

VÝPARNÍKY A KONDENZÉRY

VÝPARNÍKY A KONDENZÉRY

Výmenníky tepla sú základnou súčasťou chladiarenských zariadení. Počas chladenia sa používajú na absorbovanie energie chladiva odparovaním. Počas ohrevu uvoľňujú energiu uvoľnenú pri kondenzácii chladiva.