Vyberte stranu

PLYTKÁ GEOTERMÁLNA ENERGIA

PLYTKÁ GEOTERMÁLNA ENERGIA

Plytká geotermálna energia je založená na rovnakom základnom princípe ako solárna tepelná energia. Avšak v tomto prípade je to zem, ktorá pôsobí ako zdroj tepla, nie slnko. Na tento účel sa využíva podzemný potrubný systém, v ktorom cirkuluje kvapalné teplonosné médium.