Vyberte stranu

WL 225 Tréningový systém: prenos tepla vo fluidnom lôžku

WL 225 Tréningový systém: prenos tepla vo fluidnom lôžku

 • tvorba fluidného lôžka so vzduchom v sklenenom reaktore
 • osvetlený sklenený reaktor pre optimálne sledovanie fluidizačného procesu
 • základné informácie o fluidizácii pevných lôžok
 • krivka tlaku v lôžku
 • tlakové straty v závislosti od
  • rýchlosť prúdenia
  • veľkosť častíc sypkej pevnej látky
 • stanovenie rýchlosti fluidizácie
 • prenos tepla vo fluidnej vrstve
  • vplyv rýchlosti prúdenia vzduchu na prenos tepla
  • vplyv polohy ohrievača
  • vplyv veľkosti častíc
  • stanovenie súčiniteľa prestupu tepla

1 experimentálna jednotka
2 kg oxidu hlinitého, 100 µm
2 kg oxidu hlinitého, 250 µm
1 oceľové pravítko
1 softvér GUNT + kábel USB
1 hadica
1 sada inštruktážneho materiálu

voliteľné

pre diaľkové vzdelávanie
GU 100 Web Access Box
s
Softvér WL 225W Web Access

Ostatné príslušenstvo
WP 300.09 Laboratórny vozík

Fluidné lôžka sa používajú v širokej škále aplikácií, napr. na priemyselné sušenie, spaľovanie vo fluidnom lôžku alebo tepelné spracovanie materiálov. Sypké pevné látky sa transformujú z pevného lôžka na fluidné lôžko, keď cez ne prechádzajú tekutiny. Z hľadiska fluidných mechanických a termodynamických vlastností sa fluidné lôžko správa ako nestlačiteľná tekutina.

K prenosu tepla medzi horúcou tekutinou a pevným lôžkom dochádza hlavne vedením tepla. V dôsledku pohybu častíc sa kvapalina a častice veľmi dobre premiešajú vo fluidnom lôžku. To umožňuje optimálny prenos tepla medzi kvapalinou a časticami a zabezpečuje rovnomerné rozloženie teploty v reaktore.

Základným prvkom vo WL 225 je podsvietený sklenený reaktor, ktorý umožňuje študentom pozorovať fluidizačný proces. Stlačený vzduch prúdi nahor cez poréznu dosku zo spekaného kovu. Na doske zo spekaného kovu je pevné lôžko. Ak je rýchlosť vzduchu menšia ako takzvaná fluidizačná rýchlosť, prúd len prechádza pevným lôžkom. Pri vyšších rýchlostiach sa lôžko uvoľní do takej miery, že jednotlivé tuhé častice sú suspendované v kvapaline a vytvárajú fluidné lôžko. Vzduch uniká cez filter na hornom konci skleneného reaktora.

Prietok vzduchu sa nastavuje ventilom. Ponorné vykurovacie teleso v reaktore umožňuje skúmanie prestupu tepla vo fluidnom lôžku.

Senzory zaznamenávajú tlak na vstupe do reaktora a vo fluidnom lôžku, prietok vzduchu, vykurovací výkon, tlak a teploty na vstupe vzduchu do reaktora, na povrchu vykurovacieho telesa a vo fluidnom lôžku. Namerané hodnoty je možné odčítať na digitálnych displejoch. Zároveň je možné namerané hodnoty prenášať aj priamo do PC cez USB . Softvér na zber údajov je súčasťou dodávky.

Oxid hlinitý v rôznych veľkostiach častíc je súčasťou dodávky ako sypká látka.

Objednávacie číslo: 060.22500

Špecifikácia
 1. vyšetrenie tvorby fluidného lôžka a prenosu tepla vo fluidnom lôžku
 2. fluidné lôžko stlačeného vzduchu a oxidu hlinitého, veľkosti častíc buď 100 µm alebo 250 µm
 3. sklenený reaktor, podsvietený
 4. sklenený reaktor s doskou zo spekaného kovu na vstupe a vzduchovým filtrom na výstupe
 5. vykurovacie teleso, ponorné a s nastaviteľným výkonom
 6. manuálne nastavenie prietoku vzduchu cez ventil a prietokomer
 7. snímače s digitálnymi displejmi pre teplotu v ohrievači, prívod vzduchu, vo fluidnom lôžku, tlak pred reaktorom a vo fluidnom lôžku, prietok vzduchu, vykurovací výkon
 8. oceľové pravítka na meranie hĺbky ponorenia vykurovacieho telesa a výšky fluidného lôžka
 9. poistný ventil, teplotný spínač na ohrievači, vzduchový filter na výstupe
 10. Softvér GUNT na zber dát cez USB pod Windows 10
Technické dáta

Sklenený reaktor

 • Kapacita: 2150 ml
 • objem náplne: cca. 1000 ml
 • prevádzkový tlak: 500 mbar

Vyhrievacie teleso

 • výkon: 0…100W


Meracie rozsahy
 • teplota: 1x 0…100°C, 2x 0…400°C
 • prietok: 0…15Nm 3 /h
 • tlak: 1x 0…25 mbar, 2x 0…1600 mbar
 • výkon: 0…200W

230V, 50Hz, 1 fáza
230V, 60Hz, 1 fáza; 120V, 60Hz, 1 fáza
UL/CSA voliteľné

Rozmery a hmotnosť

DxŠxV: 910x560x890 mm
Hmotnosť: cca. 65 kg

Vyžaduje sa pre prevádzku

pripojenie stlačeného vzduchu: min. 2 bar

Objednávacie číslo: 060.22500

Vedomosti
Základné znalosti
Výmenníky tepla Pdf
plagát
Vzdialené vzdelávanie - Softvér schopný siete: pripojenie pre zariadenia s USB portom Pdf
Vzdelávanie na diaľku - GU 100 Web Access Box Pdf
Video
Príslušenstvo
WL 225

Objednávacie číslo: 060.22500