Vyberte stranu

WL 372 Radiálne a lineárne vedenie tepla

WL 372 Radiálne a lineárne vedenie tepla

 • skúmanie vedenia tepla v pevných telesách
 • lineárne a radiálne vedenie tepla
 • GUNT softvér na zobrazovanie teplotných profilov
 • lineárne vedenie tepla (rovinná stena)
  • stanovenie teplotných profilov pre rôzne materiály
  • určenie teplotného profilu v prípade poruchy
  • stanovenie tepelnej vodivosti λ
 • radiálne vedenie tepla
  • stanovenie teplotného profilu
  • stanovenie tepelnej vodivosti λ

1 experimentálna jednotka
1 zobrazovacia a riadiaca jednotka
1 sada meracích predmetov
1 sada hadíc
1 softvér GUNT + kábel USB
1 sada inštruktážneho materiálu

voliteľné

WP 300.09 Laboratórny vozík

Vedenie tepla je jednou z troch základných foriem prenosu tepla. Kinetická energia sa prenáša medzi susednými atómami alebo molekulami. Prenos tepla je materiálovo viazaný. Tento typ prenosu tepla je nevratný proces a prenáša teplo z vyššej energetickej hladiny, teda vyššej absolútnej teploty, na nižšiu hladinu s nižšou teplotou. Ak je prenos tepla trvalo udržiavaný pomocou dodávky tepla, nazýva sa to ustálené vedenie tepla. Najbežnejšia aplikácia vedenia tepla v strojárstve je vo výmenníkoch tepla.

Pomocou experimentálnej jednotky WL 372 je možné experimentálne určiť základné zákony a charakteristické veličiny vedenia tepla v pevných telesách. Experimentálna jednotka pozostáva z lineárneho a radiálneho experimentálneho zariadenia, pričom každé je vybavené vykurovacím a chladiacim prvkom. Rôzne meracie objekty s rôznymi vlastnosťami prenosu tepla môžu byť inštalované v experimentálnom usporiadaní pre lineárne vedenie tepla. Súčasťou experimentálnej jednotky je zobrazovacia a riadiaca jednotka.

Senzory zaznamenávajú teploty vo všetkých relevantných bodoch. Namerané hodnoty sa čítajú z digitálnych displejov a môžu byť súčasne prenášané cez USB priamo do PC, kde môžu byť analyzované pomocou priloženého softvéru.

Objednávacie číslo: 060.37200

Špecifikácia
 1. skúmanie vedenia tepla v pevných telesách
 2. experimentálne usporiadanie pozostávajúce z experimentálnej jednotky a zobrazovacej a riadiacej jednotky
 3. lineárne vedenie tepla: 3 meracie objekty, vykurovacie a chladiace teleso, 9 bodov merania teploty
 4. radiálne vedenie tepla: mosadzný kotúč s vykurovacím a chladiacim prvkom, 6 bodov na meranie teploty
 5. chladenie pomocou vody z vodovodu
 6. elektrické vykurovacie teleso
 7. znázornenie teplotných profilov pomocou softvéru GUNT
 8. Softvér GUNT na zber dát cez USB pod Windows 10
Technické dáta

Lineárne vedenie tepla

 • 3 meracie objekty, zateplené
 • 1x DxL: 25x30mm, oceľ
 • 1x DxL: 15x30mm, mosadz
 • 1x DxL: 25x30mm, mosadz
 • ohrievač: 140W

Radiálne vedenie tepla

 • kotúč DxL: 110x4mm
 • ohrievač v strede kotúča: 125W
 • chladiaca cievka na vonkajšom okraji disku


Meracie rozsahy
 • teplota: 0…100°C
 • výkon: 0…200W

230V, 50Hz, 1 fáza
230V, 60Hz, 1 fáza
120V, 60Hz, 1 fáza
UL/CSA voliteľné

Rozmery a hmotnosť

DxŠxV: 400x360x210mm (experimentálna jednotka)
DxŠxV: 470x380x210mm (displej a riadiaca jednotka)
Celková hmotnosť: cca. 22 kg

Vyžaduje sa pre prevádzku

vodovodná prípojka, odtok
Odporúča sa PC s Windows

Objednávacie číslo: 060.37200

Vedomosti
Základné znalosti
Transport tepla Pdf
Príslušenstvo
WL 372

Objednávacie číslo: 060.37200