Vyberte stranu

WL 203 Základy merania tlaku

WL 203 Základy merania tlaku

 • porovnanie rôznych metód merania tlaku
 • meranie pozitívneho a negatívneho tlaku
 • kalibračné zariadenie s tlakomerom Bourdonovej trubice na kalibráciu mechanických manometrov
 • oboznámenie sa s 2 rôznymi metódami merania:
  • priama metóda s manometrom v tvare U a manometrom so sklonenou trubicou
  • nepriama metóda s tlakomerom Bourdonovej trubice
 • princíp meradla tlaku Bourdonovej trubice
 • kalibrácia mechanických manometrov

1 experimentálna jednotka
1 kalibračné zariadenie
1 sada závaží
1 olej, 500 ml
1 atrament, 30 ml
1 lievik
1 injekčná striekačka
1 sada hadíc
1 sada inštruktážneho materiálu

voliteľné

WP 300.09 Laboratórny vozík

Meranie tlaku je dôležité v strojárskom priemysle, napr. pri konštrukcii zariadení, turbín a lietadiel av procesnom inžinierstve. Na základe merania tlaku možno určiť aj ďalšie základné faktory, ako je prietok alebo rýchlosť prúdenia.

Experimentálna jednotka WL 203 umožňuje užívateľovi merať tlak dvoma rôznymi spôsobmi merania: priamo meraním dĺžky stĺpca kvapaliny (manometer s U-rúrkou, manometer so sklonenou rúrkou) a nepriamo meraním zmeny tvaru Bourdonovej trubice ( tlakomer s Bourdonovou trubicou).

V U-trubicovom manometri spôsobuje tlak pohyb stĺpca kvapaliny. Tlakový rozdiel sa odčíta priamo zo stupnice a je mierou aplikovaného tlaku. V manometroch so sklonenou trubicou smeruje jedna noha diagonálne nahor. Malý výškový rozdiel teda výrazne mení dĺžku stĺpca kvapaliny.

Princíp tlakomeru Bourdonovej trubice je založený na zmene prierezu ohnutej Bourdonovej trubice pod tlakom. Táto zmena prierezu vedie k rozšíreniu priemeru Bourdonovej trubice. Tlakomer s Bourdonovou trubicou je teda nepriamo pôsobiaci tlakomer, kde je tlakový rozdiel indikovaný cez prevodovku a ukazovateľ.

Pri experimentoch sa tlaky v rozsahu milibarov vytvárajú pomocou plastovej striekačky a zobrazujú sa na manometroch. Experimentálna jednotka je vybavená dvoma tlakomermi s Bourdonovou trubicou na meranie kladného a záporného tlaku. U-rúrkový manometer, šikmý tubusový manometer a Bourdon trubicový tlakomer na experimentálnej jednotke je možné kombinovať pomocou trubíc. Kalibračné zariadenie umožňuje kalibráciu prídavného tlakomera s Bourdonovou trubicou pomocou závažia zaťaženého piestového manometra.

Objednávacie číslo: 060.20300

Špecifikácia
 1. základné experimenty na meranie tlaku tromi rôznymi meracími prístrojmi
 2. U-rúrka a manometer so sklonenou trubicou
 3. každý jeden tlakomer s Bourdonovou trubicou pre kladný a záporný tlak
 4. plastová injekčná striekačka vytvára skúšobné tlaky v rozsahu milibarov
 5. kalibračné zariadenie s tlakomerom Bourdonovej trubice na kalibráciu mechanických manometrov
Technické dáta

Manometer so sklonenou trubicou

 • uhol: 30°


Meracie rozsahy
 • tlak:
  • 0…±60 mbar (tlakomer Bourdonovej trubice)
  • 0…500 mmWC (U-rúrkový manometer)
  • 0…500 mmWC (manometer so sklonenou trubicou)
Rozmery a hmotnosť

DxŠxV: 750x610x810 mm
DxŠxV: 410x410x410mm (kalibračné zariadenie)
Celková hmotnosť: cca. 40 kg

Objednávacie číslo: 060.20300

Vedomosti
Základné znalosti
Termodynamické stavové veličiny Pdf
Návrh laboratória
Termodynamika, návrh základného laboratória Pdf
Návrh prístrojového a kalibračného laboratóriaPdf
Príslušenstvo
WL 203

Objednávacie číslo: 060.20300