Vyberte stranu

TERMODYNAMICKÉ STAVOVÉ VELIČINY

TERMODYNAMICKÉ STAVOVÉ VELIČINY

Termodynamické stavové premenné opisujú merateľné vlastnosti systému. Každý tepelne rovnovážny stav možno jednoznačne opísať pomocou stavových premenných.