Vyberte stranu

SKLADOVANIE ENERGIE V ENERGETICKÝCH SYSTÉMOCH

SKLADOVANIE ENERGIE V ENERGETICKÝCH SYSTÉMOCH

Systémy obnoviteľnej energie produkujú rôzne množstvá energie v závislosti od dostupnej veternej energie alebo meniaceho sa slnečného žiarenia. Pokrytie potreby energie z večera do rána si preto vyžaduje vhodné medziskladovanie prebytočnej energie z dňa, ak nie je možná stála dodávka energie (ako napríklad z bioplynovej stanice).