Vyberte stranu

BIOLOGICKÁ ÚPRAVA VODY

BIOLOGICKÁ ÚPRAVA VODY

Cieľom biologického čistenia odpadových vôd je eliminácia organických, biologicky rozložiteľných materiálov. Túto elimináciu vykonávajú mikroorganizmy, ktoré využívajú organické látky ako zdroj potravy. Táto biodegradácia tiež spôsobuje premenu materiálov.