CE 701 Biofilmový proces

CE 701 Biofilmový proces

Obrázok zobrazuje: napájaciu jednotku (vľavo) a trenažér (vpravo)

Obrázok zobrazuje: napájaciu jednotku (vľavo) a trenažér (vpravo)

 • funkčný princíp kvapkového filtra
 • zaznamenávanie profilov koncentrácie
 • vytvorenie stabilného prevádzkového stavu
 • identifikáciu nasledujúcich ovplyvňujúcich faktorov
  • prietok recirkulácie
  • objemové zaťaženie skvapkávacieho filtra
  • povrchové zaťaženie skvapkávacieho filtra
 • porovnanie rôznych nosných materiálov

1 tréner
1 napájacia jednotka
1 sada hadíc
1 sada nástrojov
2 baliace jednotky nosného materiálu
1 sada inštruktážneho materiálu

 • procesy aeróbneho biofilmu: kvapkajúci filter
 • praktické experimenty v laboratórnom meradle
 • koncentračné profily

Pri biologickom čistení odpadových vôd sa využívajú fixné biofilmové procesy. Na týchto procesoch sú založené stekacie filtre.

Čerpadlo dopravuje odpadovú vodu z napájacej jednotky do horného konca skvapkávacieho filtra. Odpadová voda pomocou rotačného rozdeľovača kvapká dolu na stekací filter. V skvapkávacom filtri je pevné lôžko zo špeciálneho nosného materiálu. Na tomto nosnom materiáli je tenká vrstva mikroorganizmov (biofilm). Kým odpadová voda steká cez pevné lôžko, mikroorganizmy čistia odpadovú vodu biologickými procesmi. Odbúravanie organických látok prebieha výhodne v hornej oblasti skvapkávacieho filtra. Na druhej strane v dolnej oblasti je prevládajúcim procesom oxidácia amónia na dusičnan (nitrifikácia). Následne odpadová voda odteká do zbernej nádrže. Dve čerpadlá dodávajú časť zachytenej odpadovej vody opäť do rotačného rozvádzača (recirkulácia).

V spodnej časti skvapkávacieho filtra sú otvory, ktoré umožňujú prevzdušňovanie prirodzenou konvekciou. Alternatívne môže prevzdušňovanie prebiehať pomocou kompresora.

Na výrobu biofilmu sa skvapkávací filter najskôr naplní nosným materiálom, odpadovou vodou a aktivovaným kalom. Aktivovaný kal nepretržite vytekajúci zo skvapkávacieho filtra sedimentuje do sekundárneho čističa. Čerpadlo dopravuje aktivovaný kal späť do skvapkávacieho filtra. Skvapkávací filter je prevzdušňovaný kompresorom. V priebehu času sa mikroorganizmy prítomné v aktivovanom kale usadia na nosnom materiáli, čím sa vytvorí biofilm.

Zaznamenávajú sa tieto prietoky a je možné ich nastaviť: odpadová voda, recirkulácia, prevzdušňovanie (s kompresorom). Rýchlosť otáčania rozdeľovača je tiež možné nastaviť. Odberové body na kvapkacom filtri umožňujú zaznamenávať profily koncentrácie.

Pre experimenty je potrebný aktivovaný kal z čistiarne odpadových vôd. Na analýzu experimentov odporúčame analytické zariadenie na stanovenie nasledujúcich parametrov:
- biochemická alebo chemická spotreba kyslíka
- koncentrácia amoniaku
- koncentrácia dusičnanov

Objednávacie číslo: 083.70100

Špecifikácia
 1. aeróbny biofilmový proces na degradáciu organických látok a na nitrifikáciu
 2. priehľadný stekací filter s rotačným rozdeľovačom
 3. rýchlosť rotačného rozdeľovača jemne nastaviteľná
 4. prevzdušňovanie kvapkového filtra prirodzenou konvekciou alebo kompresorom
 5. je možné zaznamenávanie profilov koncentrácie
 6. sekundárny čistič s čerpadlom na dopravu vratného kalu
 7. všetky príslušné prietoky jemne nastaviteľné
 8. samostatná prívodná jednotka s nádržou na odpadovú vodu a dvoma miešacími strojmi
 9. dva rôzne nosné materiály vyrobené z HDPE
Technické dáta

Splachovací filter

 • priemer: cca. 340 mm
 • výška: cca. 1000 mm
 • kapacita: cca. 90 l

Rotačný rozdeľovač

 • max. rýchlosť: cca. 2 min -1

Nádrže

 • Nádrž na odpadovú vodu: 300L
 • zberná nádrž: 90L
 • sekundárny čistič: 30L

Prietoky

 • čerpadlo na odpadovú vodu: max. 25 l/h
 • obehové čerpadlá: 2x max. 25 l/h
 • vratné kalové čerpadlo: max. 25 l/h
 • kompresor: max. 600 l/h

Nosný materiál

 • špecifický povrch: 180 alebo 300 m2 / m3


Meracie rozsahy
 • prietok:
  • 2…25 l/h (odpadová voda)
  • 5…65 l/h (recirkulácia)
  • 50…900 l/h (prevzdušňovanie)

230V, 50Hz, 1 fáza
230V, 60Hz, 1 fáza
120V, 60Hz, 1 fáza
UL/CSA voliteľné

Rozmery a hmotnosť

DxŠxV: 1550x790x1150mm (zásobná jednotka)
DxŠxV: 2870x790x1900 mm (tréner)
Celková hmotnosť: cca. 500 kg

Vyžaduje sa pre prevádzku

vodovodná prípojka, drenáž, aktivovaný kal, látky na prípravu umelých odpadových vôd

Objednávacie číslo: 083.70100

Vedomosti
Základné znalosti
Úprava vody: biologická Pdf
Prehľad produktov
CE 701 Biofilm proces Pdf
Leták
Úprava vody Pdf
dojmy
teória
Podrobnosti
CE 701

Objednávacie číslo: 083.70100