Vyberte stranu

SILY V PRIEHRADOVEJ KONŠTRUKCII

SILY V PRIEHRADOVEJ KONŠTRUKCII

V tejto sekcii predstavujeme rôzne metódy na určenie prútových síl v rovinných priehradových konštrukciách. Sú medzi nimi výpočtové metódy, ako napríklad metóda spojov či Ritterova metóda rezu, ale aj grafické metódy, ako napríklad Cremonov diagram.