Vyberte stranu

STATICKÉ A KINETICKÉ TRENIE

STATICKÉ A KINETICKÉ TRENIE

Trenie nastáva medzi akýmikoľvek dvoma pevnými telesami, ktoré sú v kontakte a ktoré sa vzájomne hýbu. Príčinou vznikajúcich síl je okrem iného aj povrchová drsnosť, ktorá spôsobuje vzájomné spojenie povrchov.