VNÚTORNÉ SILY A STATICKÁ ANALÝZA

VNÚTORNÉ SILY A STATICKÁ ANALÝZA

Pri pôsobení vonkajších síl na komponent vznikajú v komponente protipôsobiace vnútorné sily a vnútorné momenty síl. Na znázornenie vnútorných síl v prútoch, nosníkoch či lanách sa využívajú tzv. silové diagramy.