Vyberte stranu

TRIBOLÓGIA A KORÓZIA

TRIBOLÓGIA A KORÓZIA

V technike pod pojem tribológia patrí štúdium trenia, opotrebenia a mazania. Procesy opotrebenia sú analyzované prostriedkami tzv. tribologického systému a popisujú sa „systémovými“ premennými straty. Korózia zase odkazuje na reakciu kovového materiálu s okolitým prostredím, čo spôsobuje merateľné zmeny materiálových parametrov. To môže viesť na oslabenie funkčnosti kovového komponentu, či dokonca celého systému.