KAVITÁCIA

KAVITÁCIA

Pri prúdení kvapalín, procesy prúdenia môžu spôsobiť lokálne tlaky, ktoré sú menšie ako zodpovedajúci tlak pár kvapaliny. V takomto prípade sa kvapalina odparuje a vytvárajú sa bubliny pary. Keď sa tlak opäť zvýši, bubliny pary implodujú.