HM 380 Kavitácia v čerpadlách

HM 380 Kavitácia v čerpadlách

 • tvorba kavitácie
 • pozorovanie kavitačného efektu
 • ako rýchlosť, vstupný tlak, prietok a teplota ovplyvňujú kavitáciu

1 experimentálna jednotka
1 sada hadíc
1 sada inštruktážneho materiálu

 • vizualizácia kavitačných efektov v priehľadnom čerpadle
 • plynule nastaviteľná rýchlosť čerpadla
 • uzavretý vodný okruh

voliteľné

WP 300.09 Laboratórny vozík

Jednou z najčastejších príčin kavitačných javov sú rýchlo sa pohybujúce predmety vo vode, ako sú obežné kolesá odstredivého čerpadla. Ak sa na obežnom kolese vyskytne kavitácia, vysoké mechanické namáhanie niekedy vedie k oddeleniu alebo deformácii častíc od povrchu. Okrem geometrie obežného kolesa sú pre vznik kavitácie dôležité aj sacie tlaky a teplota.

Jednotku HM 380 je možné použiť na demonštráciu kavitačných účinkov na obežné kolesá odstredivých čerpadiel. Teleso čerpadla a potrubie na vstupnej strane čerpadla sú vyrobené z priehľadného plastu, aby bolo možné zviditeľniť procesy kavitácie. Je možné zachytiť vynikajúce snímky bublín pary fotografovaním s krátkymi expozičnými časmi (blesk).

Na ovplyvnenie rýchlosti prúdenia na lopatkách obežného kolesa je možné meniť otáčky v širokom rozsahu pomocou frekvenčného meniča. Ventily na vstupe a výstupe čerpadla umožňujú prispôsobenie prietoku a tlaku.

Tlaky na vstupnej a výstupnej strane sú zobrazované na dvoch manometroch. Zobrazuje sa aj teplota vody v nádrži, prietok a rýchlosť čerpadla. Teplotu vody je možné regulovať a nádrž je vybavená ohrievačom. Voda sa ochladzuje prívodom vody.

Objednávacie číslo: 070.38000

Špecifikácia
 1. vizualizácia kavitácie v odstredivých čerpadlách
 2. priehľadné teleso čerpadla a potrubie na vstupnej strane
 3. otvorte obežné koleso, aby ste mohli pozorovať lopatky počas prevádzky
 4. plynule nastaviteľná rýchlosť čerpadla cez frekvenčný menič
 5. regulácia teploty cez ohrievač a externé chladenie cez prívod vody
 6. meranie prietoku pomocou rotametra
 7. zobrazenie tlakov na vstupnej a výstupnej strane čerpadla pomocou manometrov
 8. digitálne zobrazenie rýchlosti, teploty vody vo spiatočke a prietoku
 9. uzavretý vodný okruh s nádržou a zobrazením teploty
Technické dáta

Odstredivé čerpadlo s hnacím motorom

 • príkon: 0,37kW
 • rýchlosť: 500…3300 min -1
 • max. prietok: 60L/min
 • max. hlava: 14m

Nádrž: 20L

Skrutkovací ohrievač: 2kW


Meracie rozsahy
 • tlak (vstup): -1…0 bar
 • tlak (výstup): 0…1,5 bar
 • teplota: 0…100°C
 • prietok: 10…140L/min

230V, 50Hz, 1 fáza; 230V, 60Hz, 1 fáza
120V, 60Hz, 1 fáza; UL/CSA voliteľné

Rozmery a hmotnosť

DxŠxV: 1000x630x590 mm
Hmotnosť: cca. 65 kg

Vyžaduje sa pre prevádzku

vodovodná prípojka: cca. 100 l/h
vypustiť

Objednávacie číslo: 070.38000

Vedomosti
Základy mechaniky tekutín: Webový prehľad E-Learn Odkaz
Základné znalosti
Kavitácia Pdf
Návrh laboratória
Návrh laboratória tekutých strojov Pdf
Príslušenstvo
HM 380

Objednávacie číslo: 070.38000