Vyberte stranu

ET 428 Energetická účinnosť v chladiacich systémoch

ET 428 Energetická účinnosť v chladiacich systémoch

 • chladiaci systém s tromi kompresormi vo vzájomne prepojenej prevádzke
 • ideálne prispôsobenie kapacitným požiadavkám pridávaním a odoberaním jednotlivých kompresorov
 • priemyselný multikompresorový ovládač na pridávanie a odoberanie jednotlivých kompresorov
 • prídavný výmenník tepla na podchladenie chladiva
 • sledovanie transportu mazacieho oleja v chladiacom okruhu
 • premenné ovplyvňujúce energetickú účinnosť
  • parametre regulátora
  • prechladzovanie chladivom
 • prepojená prevádzka kompresorov
 • prevádzka multikompresorového regulátora
 • spôsoby vracania oleja do multikompresorového chladiaceho systému
 • znázornenie termodynamického cyklu v log ph diagrame

1 tréner
1 softvér GUNT + kábel USB
1 sada inštruktážneho materiálu

voliteľné

pre diaľkové vzdelávanie
GU 100 Web Access Box
s
ET 428W Web Access Software

Efektívne využívanie energie pri chladení je dôležitou témou. Požiadavka na vyššiu kapacitu sa v priemysle realizuje paralelným zapojením niekoľkých malých kompresorov. To umožňuje optimálne prispôsobenie sa požiadavkám na kapacitu pridávaním a odoberaním kompresorov. ET 428 obsahuje na tento účel tri paralelne zapojené kompresory, ktoré je možné zapínať alebo vypínať pomocou ovládača.

Komponenty chladiaceho okruhu s tromi kompresormi sú v trenažéri prehľadne usporiadané. Okruh glykol-voda s čerpadlom a nádržou s ohrievačom slúži ako chladiaca záťaž na výparníku. Vnútorný výmenník tepla v chladiacom okruhu umožňuje kontrolu účinnosti procesu podchladenia chladiva. Kvantitatívna analýza účinnosti sa uskutočňuje pomocou energetickej bilancie v okruhu glykol-voda a meraním elektrického výkonu kompresorov.

Na ochranu troch kompresorov je chladiaci okruh vybavený kombinovaným tlakovým spínačom na výtlačnej a sacej strane. Na zabezpečenie bezpečného prívodu oleja do troch kompresorov je na výtlačnej strane kompresorov umiestnený odlučovač oleja. Oddelený olej sa vracia do kompresorov na sacej strane. Olej je monitorovaný cez priezory v príslušných riadkoch.

Príslušné namerané hodnoty zaznamenávajú snímače. Namerané hodnoty je možné odčítať na digitálnych displejoch. Zároveň je možné namerané hodnoty prenášať aj priamo do PC cez USB . Softvér na zber údajov je súčasťou dodávky.

Špecifikácia
 1. chladiaci systém v prevádzke s viacerými kompresormi na skúmanie energetickej účinnosti
 2. chladiaci okruh s 3 paralelne zapojenými kompresormi, kondenzátorom, termostatickým expanzným ventilom a koaxiálnym špirálovým výmenníkom tepla ako výparníkom
 3. cez ventily je možné pridať výmenník tepla na podchladenie chladiva
 4. okruh glykol-voda obsahuje čerpadlo a nádrž s ohrievačom slúžiacim ako chladiaca záťaž na výparníku
 5. multikompresorový regulátor pre paralelnú prevádzku kompresorov
 6. oddelenie oleja od chladiva na výtlačnej strane a návrat na saciu stranu kompresorov
 7. ventilátor na kondenzátore s nastaviteľnou rýchlosťou
 8. Softvér GUNT na zber dát cez USB pod Windows 10
 9. chladivo R513A, GWP : 631
Technické dáta

3 kompresory

 • chladiaci výkon: každý 158 4W pri -10°C/55°C
 • príkon: každý 115 6W pri -10°C/55°C

Kondenzátor s ventilátorom

 • objemový prietok vzduchu: 1250m 3 /h

Čerpadlo na zmes glykol-voda

 • max. prietok: 4,2 m 3 /h
 • max. výška hlavy: 5,6m

Výkon ohrievača: 3kW

Nádrž

 • zmes glykol-voda: 23 l
 • Prijímač chladiaceho okruhu: 5,8L

Chladivo: R513A, GWP : 631

 • objem náplne: 4,2 kg
 • CO 2 -ekvivalent: 2,7t


Meracie rozsahy
 • teplota: 4x 0…100°C, 4x -100°C…100°C
 • tlak: -1…9bar, -1…24bar
 • prietok: 1…25 l/min (voda)
 • výkon: 0…4995W (kompresor)

400V, 50Hz, 3 fázy
400V, 60Hz, 3 fázy; 230V, 60Hz, 3 fázy
UL/CSA voliteľné

Rozmery a hmotnosť

DxŠxV: 1810x710x1920 mm
Hmotnosť: cca. 265 kg

Vyžaduje sa pre prevádzku

Odporúča sa PC s Windows

Vedomosti
Základné znalosti
Chladenie - komponenty: kompresory Pdf
plagát
Vzdialené vzdelávanie - Softvér schopný siete: pripojenie pre zariadenia s USB portom Pdf
Vzdelávanie na diaľku - GU 100 Web Access Box Pdf
Video
dojmy
Snímka obrazovky
Príslušenstvo
ET 428