Vyberte stranu

KOMPRESORY

KOMPRESORY

Kompresory chladiva majú za úlohu premeniť odparené chladivo z úrovne tlaku odparovania do úrovne tlaku kondenzácie. Používajú sa na privádzanie mechanickej energie do chladiaceho cyklu. Vo všeobecnosti sú kompresory poháňané elektricky.